logga_mt

PIM-system

PIM står för Product Information Management och är den centrala databasen för ett företags produktinformation. Genom att samla alla fakta på ett ställe kan uppgifterna sedan användas för kommunikation i en mängd olika kanaler som till exempel trycksaker, PDF, webb eller appar.

Den stora vinsten med ett PIM-system är att alla faktauppgifter finns på rätt ställe och att alla ansvariga kan hålla uppgifterna uppdaterade.  Åtkomst till PIM-systemet kan ske via klientprogram, webb eller appar.

Vi använder oftast FileMaker Pro som verktyg för att bygga kundanpassade system. Detta ger en mycket bra möjlighet att anpassa innehåll och utseende. Behörigheter kan styras så att till exempel en översättare bara kommer åt att skriva i de språk-fält som ska uppdateras.

 

uppgifter från befintliga system

De flesta företag har ett affärssytem med grunduppgifter om alla produkter. Dessa brukar vi använda som en grund för informationen i PIM-systemet.  Vi har bra erfarenhet att koppla ett API till de flesta affärssystem för att på så sätt hålla alla uppgifter uppdaterade kontinuerligt.

Uppgifter i befitliga PIM-system kan vi också använda för publicering - direkt från FileMaker Pro till PDF eller via EasyCatalog.

 

få ordning på fakta, texter och bilder

I PIM-systemet finns naturligtvis alla hårda fakta om produkterna, men också säljande texter för olika kanaler. Bilder kan länkas och knytas till respektive produkt. PIM-systemet kan därmed även användas som bildbank. FileMaker Pro kan förse bilderna med metadata som till exempel alt-texter för att optimera visningen i sökmotorer.

 

publicera

Nu börjar det roliga! Att printa 100-tals PDF'er direkt från systemet - med en enda knapptryckning. Systemet kan också skapa kundanpassad kommunikation som t.ex. prislistor med rätt rabattnivåer för exempelvis återförsäljare. FileMaker WebDirect kan bygga en egen web-site som visar innehållet från PIM-systemet direkt. Alternativt kopplas FileMaker till befintligt web-verktyg för kontinuerlig uppdatering. Tryckt kommunikation och PDF skapas direkt från systemet eller kopplas till InDesign via EasyCatalog.