logga_mt

Split story

Detta script ligger som standard i InDesign. Väldigt användbart om man har kopplade textramar som man vill dela upp till enstaka objekt. Detta fungerar även om ramarna ligger på olika sidor.

  • Ta fram panelen Script (Fönster/Tillbehör/Script)
  • Markera en av de kopplade ramarna
  • Välj scriptet SplitStory.jsx

 

StyLighter

Sedan länge har man kunnat markera text som avviker från stycke- och tecken-format. Detta gör man genom att klicka på [a+]  knappen i panelen Styckeformat eller Teckenfomat. Avvikelserna markeras då med blågrön överstrykning.
Ett annat tips är att döpa de vanligaste styckeformaten med en inledande siffra. Då kan de supersnabbt tilldelas genom funktionen Snabbformatera.

 

Nu till StyLighter! Med detta script kan du sätta olika olika färger på dina stycke- och tecken-format. 

  • Ta fram panelen Script (Fönster/Tillbehör/Script)
  • Välj scriptet StyLighter.jsx
  • Sätt färger på dina format
  • Nu ser du snabbt vikla format respektive text använder.
Läs mer om StyLighter hos utvecklaren.
Bildtext