logga_mt

integritetspolicy

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig, t.ex. för att leverera varor och/eller tjänster som du beställt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att: 

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av service och support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor.
 • Marknadsföra oss och våra produkter via e-post, post och telefon.
 • Ge dig relevant information och erbjudanden i nyhetsbrev.
 • Möjliggöra kommunikation med dig via post, e-post eller eller telefon.
 • Följa lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
 • Uppgifter som vi får från offentliga register.
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.
Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Vi sparar dina personuppgifter i ett antal år efter att du senast genomfört ett köp eller varit i kontakt med oss. Det gör vi för att uppfylla bokföringslagen och för att kunna ge dig service och support på de produkter du köpt från oss. Vi tar dock inte bort dig från våra nyhetsbrev automatiskt, då du där har möjlighet att själv välja att avprenumerera närsomhelst (via en länk i sidfoten i varje utskick) om du så önskar.