logga_mt

informationsnavet

Vi brukar ofta prata om informationsnavet. En plats där organisationens alla faktauppgifter finns lagrade. På ett enda ställe. Därifrån kan vi hämta aktuella uppgifter till trycksaker, web, PDF-er och mail. En ändring av t.ex. ett mått eller pris utförs på ett ställe - sedan är allt uppdaterat. Vi har byggt ett flertal lösningar, oftast med FileMaker Pro som verktyg. Hör bara av dig för att ta del av flera goda exempel.

uppgifter från befintliga system

De flesta företag har ett affärssytem med grunduppgifter om alla produkter. Detta brukar vi använda som en grund. Informationsnavet "pratar" med affärssystemet och hämtar aktuella uppgifter regelbundet, flera gånger per dag om det behövs. Därefter är det medarbetarnas tur att komplettera med fakta-uppgifter. Finns dessa i andra dokument som t.ex. Excel så kan de självklart läsas in i databasen.

få ordning på alla faktauppgifter

Hur mycket väger produkt X? När ändrade vi måttet? Vilka villkor har vi i prislistan till Norge?
Denna typ av frågor hanterar vi ofta i våra projekt. När alla uppgifter finns på plats i databasen så blir det en väldigt bra stuktur. Alla fakta på rätt ställe.

publicera

Nu börjar det roliga! Att printa 100-tals PDF'er direkt från FileMaker Pro. Med en enda knapptryckning. Databasen kan till och med maila ut information som t.ex. prislistor. Dessa kan då vara kundanpassade. Om man önskar så kan databsen kopplas till InDesign för den där extra typografiska noggranheten.
Websidan hålls uppdaterad genom en direkt koppling eller regelbunden export.